Om du vill verifiera att ett PDF-dokumentet innehåller de egenskaper, teckensnitt och formateringar som behövs för att det ska tryckas korrekt kan du undersöka, och i vissa fall korrigera, med verktyget Preflight i Acrobat. Men visste du att det finns en Preflight-funktion inbyggd i InDesign också? Du kan t.o.m bygga en egen Preflight-profil i InDesign.

preflight-profil

Preflight-lampan hjälper dig

Längst ner i InDesign hittar du en liten lampa som förhoppningsvis lyser grönt. Om lampan lyser grönt uppfyller ditt InDesign-dokument tre grundläggande krav för att man överhuvudtaget ska kunna exportera en pdf som går att trycka. De tre kraven är att alla teckensnitt i dokumentet finns på din dator, att alla bilder och objekt är länkade till originalfilerna och att all text i dokumentet syns, d.v.s att det inte finns någon överskjutande text. Om någon av de tre kriterierna inte är uppfyllda får du en varning om det i form av en röd lampa som lyser istället för den gröna som signalerar att allt är OK. Som standard används den grundprofilen för Preflight till alla nya och konverterade dokument.

preflight-profil

Om lampan lyser rött och du inte riktigt vet varför kan du få hjälp i panelen Preflight att ta reda på var i dokumentet felet finns. Dubbelklicka till höger om den röda lampan, alltså där det står antalet fel, så öppnas panelen Preflight. I panelen står det vilken typ av fel det är. Vill du få mer detaljerad information om felet klickar du på den lilla pilen till vänster om felbeskrivningen och du kan t.o.m klicka dig en nivå ännu längre ner för ännu mer detaljer.

preflight-profil preflight-profil 

I rutan längst ner som heter Information får du också hjälp med hur du kan lösa problemet.

preflight-profil

Även om du inte kan ta bort eller redigera grundprofilen för Preflight kan du skapa och lägga till flera nya egna profiler och växla mellan dom beroende på vilken typ av dokument du arbetar med.

I en egen Preflight-profil kan du göra inställningar för vad InDesign ska kontrollera i dokumentet. Det kan handla om ifall saknade eller ändrade länkar ska visas som fel , vilka färgmodeller som ska tillåtas i dokumentet, kontrollera upplösning för bilder eller kontrollera dokumentets inställningar och mycket mer.

Så bygger du en egen Preflight-profil i InDesign

Vi kan som exempel bygga en profil som först baserar sig på den grundläggande Preflight-profilen, men som också kontrollerar att dokumentet inte innehåller några dekorfärger som t.ex. Pantone-färger och att alla bilder har en upplösning på minst 300 ppi.

För att definiera en egen preflight-profil går man till Preflight-panelens meny i övre högra hörnet eller på Preflight-menyn längst ned i dokumentet.

preflight-profil

Välj Ny preflight-profil och ge profilen ett namn.

preflight-profil

Sen anger man de inställningar man vill göra. Inställningarna ligger uppdelade i kategorier efter Allmänt, Länkar, Färger, Bilder och objekt, Text och Dokument. Vi ska gå till kategorin Färger för att ställa in att dekorfärger inte får förekomma i dokumentet och till kategorin Bilder och objekt för att ställa in minsta tillåtna upplösning för färgbilder och gråskalebilder till 300 ppi.

preflight-profil

För att kunna göra en inställning om t.ex. färger måste man först bocka för färger innan man kan specificera den särskilda inställningen.

När alla inställningar är gjorda väljer man Spara så att alla ändringar i profilen sparas innan du börjar arbeta med nästa typ av profil. Eller klicka på OK om du vill stänga dialogrutan och spara alla ändringar.

Din nya Preflight-profil sparas i InDesigns inställningar och kommer att försvinna om du återställer programmets standardinställningar så vill du ha kvar dina egna Preflight-profiler kan du spara dom innan du återställer InDesign. Det gör du inne i InDesigns Preflight-panel, längst ner, under listan med profiler. Välj Exportera profil så sparas det en fil med filändelsen .idpp.

preflight-profil

Om du skickar vidare ditt dokument till någon annan kommer dennes Preflight-profil, vilket oftast är den grundläggande, att användas. Då kan du bädda in din profil så att den används i det dokumentet även på någon annan dator. Det gör du också i InDesigns Preflight-panel nere till vänster.

preflight-profil

Ett sista råd angående InDesigns Preflight-panel och det är att inte göra dina profiler allt för komplicerade med massor av inställningar. För varje gång du ändrar något i ditt dokument kommer InDesign att kontrollera det mot profilen och då får du vänta tills Preflighten är klar. Så jag brukar oftast använda den grundläggande profilen och sen testa dokumentet mot min egna Preflight-profil vid enstaka tillfällen.


Vill du lära dig mer om InDesign?

Lär dig göra proffsiga trycksaker med InDesign på våra distanskurser och klassrumskurser

Distanskurser >> InDesign GrundInDesign FortsättningInDesign Grund + Fortsättning

Klassrumskurser >> InDesign GrundInDesign Fortsättning