Hur skapar man metallfärger som guld i InDesign. Ja, man kan så klart använda en dekorfärg för guld, men det kostar en del att trycka med den typen av färger. Vi ska ta en titt på hur du kan komma ganska långt för att skapa guldfärg enbart med CMYK-färger. Själva nyckeln till att skapa en känsla av guld är att använda övertoningar.

Genom att kombinera olika toner av gul/gulbrunt kan man lura ögat så pass att man uppfattar övertoningen som guld. Allra enklast är det att skapa övertoningen i Illustrator, om du har tillgång till det. Illustrator har en rad fördefinerade övertoningar för metallfärger som man kan använda.

Kopiera guldfärg som toning från Illustrator

 • Gå till panelen Färgrutor
 • Klicka på symbolen längst ned till vänster och välj Övertoningar >> Metaller.

 • Där hittar en panel med övertoningen för guld som en av de första färgrutorna.
  Markera ett objekt i Illustrator-dokumentet och fyll det med guld-övertoningen.

guldfärg

 • Kopiera objektet från Illustrator till InDesign.
 • Voila, övertoningen hamnar som en egen övertoningsfärgruta i InDesigns panel Färgrutor.

Guldfärg från Illustrator på ett annat sätt

 • Gå till Illustrators panel Färgrutor igen.
 • Töm panelen Färgrutor på alla färger som går att ta bort (alla utom de fyra första färgrutorna).

 • Klicka på symbolen längst ned till vänster och välj Metall.
 • I panelen som kommer upp hittar du olika färgteman för metaller.
 • Klicka på färgtemat Guld 2. Det hamnar i panelen Färgrutor.

guldfärg i Illustrator

 • Gå till panelmenyn och klicka på Spara färgrutebibliotek som ASE. Det skapar en färgfil som du kan läsa in i InDesign.
 • Döp filen och spara den.

Importera guldfärg till InDesign från Illustrator

 • Tillbaka i InDesign öppnar du panelen Färgrutor.
 • Klicka i panelmenyn och välj Läs in färgrutor
 • Leta upp färgfilen du sparat ut från Illustrator och välj öppna.
 • Färgerna hamnar som separata CMYK-färger i en färggrupp i panelen Färgrutor

Har du inte tillgång till Illustrator måste du blanda de fem CMYK-färgerna själv.
Använd följande CMYK-blandningar:
Ljusguldgul – O, 5, 42, 5
Guldgul – 1, 19, 90, 0
Mellanguldgul – 4, 14, 60, 8
Mörkguldgul – 16, 32, 82, 5
Brunguldkul – 20, 40, 96, 7

När färgerna är klara är det dags att skapa en övertoning med guldfärgerna.

 • Gå till panelmenyn i panelen Färgrutor och välj Ny övertoningsfärgruta.
 • Längst ned i dialogrutan klickar du på de små hinkarna i övertoningsrampen och byter ut den svarta och vita färgen mot någon av guldfärgerna du skapat.
 • För att skapa nya hinkar i övertoningsrampen klickar du med musen strax under rampen. Gör så många hinkar du behöver för guldfärgerna.
 • Lägg märke till att du kan klicka på en hink och flytta placeringen i förhållande till de andra hinkarna. Om du vill kan du fylla i ett exakt procentvärde förplaceringen.

När du är klar döper du övertoningen till t.ex. Guld och sparar.

Använda övertoningen

Då är det dags att använda övertoningen på ett objekt.
Text och ramar, i kombination med effekten avfasning och relief brukar ge det mest realistiska resultatet.

Med en effekt som Avfasning och relief blir resultatet ännu mer realistiskt.

guldfärg

Svårare än så är det inte att skapa guldfärg av CMYK-färger i InDesign (med lite hjälp av Illustrator om man vill)


Vill du lära dig mer om InDesign?

Lär dig göra proffsiga trycksaker med InDesign på våra distanskurser och klassrumskurser

Distanskurser >> InDesign GrundInDesign Fortsättning

Klassrumskurser >> InDesign GrundInDesign Fortsättning