Inom kort är det dags för en uppdatering av WordPress och den här gången är versionen WordPress 5.0. Till skillnad från förra gången WordPress uppdaterade versionsnumret med ett heltal, då förändringarna inte var särskilt revolutionerande, kommer det med 5.0 verkligen att märkas att det handlar om en ny version. Det beror på det nya redigeringsgränssnittet, Gutenberg.

GutenbergWordPress-gemenskapen har varit delad i två delar, för och emot. Men det spelar ingen roll vad man tycker om att WordPress kommer att ändra redigeringsgränssnittet. Det kommer att hända vare sig man tycker om det eller inte. Det man också ska tänka på är att många redan idag arbetar i ett helt annat redigeringsgränssnitt i form av en page builder, sidbyggare. Så många är redan vana vid att arbeta på ett annat sätt än i WordPress traditionella redigerare.

Ett WordPress i förändring

Det nya gränssnittet som kallas för Gutenberg är uppkallat efter boktryckarkonstens fader Johannes Gutenberg, som levde på 1400-talet. Men den här gången handlar det om webbpublicering och 2000-talet. Nackdelen med det nya gränssnittet är att alla som arbetar med WordPress måste lära sig ett helt nytt sätt att redigera text och bilder. Fördelen är att vi får många fler redigeringsmöjligheter än tidigare.

I det tidigare gränssnittet har vi arbetat med text och bilder ungefär som i ett traditionellt Worddokument. Men när det handlar om att bygga inlägg och sidor med bilder, multimedia, inbäddat innehåll från sociala medier, omröstningar och andra element har det ibland krävts en mix av metoder som inte alltid var intuitiva. I Gutenberg kommer vi att arbeta med innehållet på ett helt nytt sätt som kallas för blocks. Vad översättningen blir på svenska vet vi inte ännu, men block eller sektioner passar bra.

Gutenberg bygger på block

Med Gutenberg delar man in innehållet i block. Varje stycke text blir ett eget block, varje bild blir ett eget block o.s.v. Varje block kan man formatera på olika sätt, oberoende av varandra. Man kan flytta om ordningen på blocken som man vill. Vi hittar fortfarande de vanliga delarna i redigeraren som Publicera-funktionen, kategorier och taggar, utvald bild o.s.v. Men det finns också en del nya funktioner som gör arbetat med sidor och inlägg bättre.

Gutenberg kommer i tre faser

GutenbergGutenberg är fortfarande i betaversion som ett tillägg man kan testa. För varje ny uppdatering faller bit för bit på plats och förhoppningsvis kan vi förvänta oss en positiv upplevelse när vi ska redigera i WordPress i framtiden. Och redan nu, innan Gutenberg är helt färdigt, har det börjat komma tillägg som kan bygga ut funktionerna ytterligare. Utvecklingen av Gutenberg sker i tre stadier. Den första är den version som kommer att komma med i WordPress 5.0. I nästa fas kommer man inkludera sidmallar och i den sista fasen kommer Gutenberg bli helt komplett.

Det blir kanske något bökigare att arbeta i redigeringsgränssnittet än tidigare, men samtidigt får vi också betydligt fler möjligheter. Det som är positivt är att det nya gränssnittet fortfarande ger möjligheter för den som inte behärskar eller vill arbeta med kod att göra ännu mera i WordPress än tidigare. Så nu är det bara att vänta och se vad vi kommer att tycka när Gutenberg är färdigt att presentera i uppdateringen till WordPress 5.0.

Läs mer om Gutenberg


Vill du lära dig mer om WordPress?

Vi har kurser både på distans och i klassrum

>> WordPress Grund distanskurs  >> WordPress Fortsättning distanskurs

>> WordPress Grund klassrumskurs. >> WordPress Fortsättning klassrumskurs