bakgrundsfargEn känd person behöver inte många igenkänningspunkter för att alla ska kunna se vem en bild föreställer. Det faktumet kan vi använda när vi skapar ett porträtt som vi bygger upp enbart med bokstäver. Så jag ska testa att göra ett porträtt av kung Carl XVI Gustaf med hjälp av den metoden. Du kan så klart välja att göra ett porträtt av text på vem som helst, kändis eller icke-kändis. Effekten är rolig på vem du än använder den på.

Frilägg och lägg mot svart bakgrund

Börja med att välja en bild som är tydlig, kontrastrik och med god porträttlikhet. Jag tycker att jag hittade en bra bild på Wikipedia som man fick ladda ner och redigera. För att göra kontrasterna ännu tydligare har jag frilagt kungen med funktionen Markera och Maskera och sen lagt kungen mot svart bakgrund i ett underliggande lager. Sen har jag sparat bilden och döpt den till kung1.psd. (Obs filformatet PSD).

Stäng inte bilden utan spara en andra version till av samma bild och döp den till karta.psd. (Även här är det viktigt att du sparar som PSD.)

För att kunna göra ett porträtt av text ska vi använda filtret Förskjutning. Det gör vi för att få texten att lägga sig efter konturerna i bilden. Om vi skulle använda det direkt på bilden skulle texten bli hackig. Därför ska vi först lägga på oskärpa på fotografiet med filtret Gaussisk oskärpa. På så sätt tonar man ner de små detaljerna och får bara kvar ljus och skugga. Ta inte i för mycket, men dimma ut detaljerna något.

Porträtt av text oskärpa

Glöm inte att kontrollera att du står på rätt lager när du lägger på oskärpan, det är fotografiet som ska bli oskarpt. När du är klar sparar du och stänger bilden.

Efter det öppnar du den första kopian av bilden igen, alltså den du döpte till kung1.psd.

Dags att lägga till text

Rita ut en textruta som fyller hela bilden och skriv in den text vi ska använda. Använd vit textfärg. I det här fallet passar det alldeles utmärkt att skriva Kung Carl XVI Gustaf om och om igen. Det blir grunden till vårt porträtt av text.

Porträtt av text

Den här tekniken fungerar bäst om du har ganska liten text och i fet stil så att den fyller ut bra på sidan. Sätt också texten till marginaljusterad och knip gärna texten en aning så att tecknen hamnar lite tätare.

Kopiera textlagret (för säkerhets skull) och sen rastrerar du lagret med originaltexten under Lager >> Rastrera >> Text. På så sätt omvandlar du text till vanliga pixlar.

Gå sen till Filter >> Förvrängning >> Förskjutning. Du kan börja testa med standardinställningarna som är horisontell förvrängning 10 och vertikal 10. (Beroende på din bild får du kanske testa olika varianter av inställningar). Klicka på OK och leta upp den andra bilden som du sparade med oskärpa. Den du döpte till kung1 (om du nu döpte den till det?).

Porträtt av text

Nu ser du att texten lägger sig lite kring konturerna.

Nästa steg är att skapa en markering av den rastrerade texten. Tryck ner Cmd (Mac) Ctrl (Win) och klicka på miniatyrbilden i lagerpanelen. Efter det gömmer du det rastrerade lagret genom att aktivera ögat i lagerpanelen.

Dags att göra porträtt av text

Byt sen till lagret med originalbilden på kungen. Tryck ner Cmd (Mac) Ctrl (Win) + J för att skapa ett nytt lager från markeringen.

Eftersom lagret på kungen har svart bakgrund kommer texten bara att synas i porträttet. Har du fortfarande tänt lagret med porträttbilden kan du släcka det lagret nu. Då ska de små bokstäverna vara fyllda med fotografiet.

Om du vill ljusa upp texten något kan du ställa dig på lagret med texten och sen använda justeringslagret Nivåer för att ljusa upp texten något. Ta inte i för mycket bra för då blir texten helt vit och det blir svårare att se vem porträttet föreställer.

Då har vi ett kul slutresultat. Om du vill addera något ytterligare kan du alltid testa att göra en övertoning på bakgrunden.


Vill du lära dig mer om Photoshop?

Bland vårt stora utbud av kurser har vi bl.a. en grundkurs och fortsättningskurs i Photoshop, både på distans och i klassrum. På distanskurserna kan du välja mellan Photoshop CS5, CS6 och CC. I klassrum har vi alltid den senaste versionen av Photoshop.

>> Photoshop Grund Distanskurs         >> Photoshop Grund Fortsättningskurs

>> Photoshop Grund Klassrumskurs    >> Photoshop Fortsättning Klassrumskurs